Server Regler

Dansk

Opførsel/Sprog.

 • Det er kun tilladt at skrive/tale på Dansk eller Engelsk i chat og voice.
 • Flame og Toxic adfærd i chat eller på malerier/skilte er strengt forbudt.
 • (Inklusiv Hadske, Racistiske, Homofobiske eller Nazistiske tiltag.)

Grupper/Alliancer.

 • Grupper må max bestå af 2 mand. (Dette er inklusiv slaver.)
 • Alliancer er tilladt i det omfang at man kun bor maks 2 sammen.
 • Man må ikke have soveposer/senge i allieredes base/baser.

Raid/Roaming.

 • Der må ikke defendes eller roames mere end max 2 af gangen.
 • Counter raid for en allieret er tilladt. (Medmindre allierede er 2 basen.)
 • Griefing er ikke tilladt.
 • (Man må gerne overtage en base ved at overtage/cleare cupbord og ødelægge alle soveposer/senge i basen.)

Hacks/Exploits

 • Brug af tredjeparts software der giver en fordel i spillet er ikke tilladt.
 • Det er tilladt at udnytte TC i tårn for at skyde helikopteren ned.
 • (Bemærk at denne exploit kun må udnyttes i det omfang at helikopteren kun fravælger at skyde med missiler.)

Admins

 • Respekter admins også når du føler dig uretfærdigt behandlet, vi er her for at folk overholde reglerne.
 • Admins spiller på lige fod som alle andre og på alle aspekter.
 • Der bliver ikke givet items eller udstyr ud uanset hvordan du har mistet det.
 • (Medmindre at admins mener at en godtgørelse er på sin plads efter et eksempelvis: længervarende servernedbrud.)English

Behavior/Language.

 • It is only allowed to write/speak in Danish or English in chat and voice.
 • Flame and Toxic behavior in chat or paintings/signs is strictly prohibited.
 • (Including Hate, Racist, Homophobic, or Nazi actions.)

Groups/Alliances.

 • Groups must consist of max 2 man. (This is including slaves.)
 • Alliances are allowed to the extent that you can only live as 2 together.
 • You may not have sleeping-bags/beds in Allied base/bases.

Raid/Roaming.

 • You may not defend or be roaming more than max 2 at a time.
 • Counter raid of an ally is permitted. (Unless allies are 2 in base.)
 • Griefing is not allowed.
 • (You are allowed to take over a base by taking over/clear tool cupbord and destroy all sleeping-bags/beds in the base.)

Hacks/Exploits

 • Using third-party software that provides an advantage in the game are not allowed.
 • It is allowed to use tool cupbord in the tower to shoot the helicopter down.
 • (Note that this exploit only be utilized to the extent that the helicopter only opt out to shoot missiles.)

Admins

 • Respect admins also when you feel wronged, we are here for people to comply with the rules.
 • Admins play on equal terms as all others and in all aspects.
 • There will not be given items or equipment out no matter how you’ve lost it.
 • (Unless that admins think that compensation is appropriate for longer-term server crash.)